Na Kalinčiakovej ulici je mestský pozemok, ktorý susedí s pozemkom, ktorý chceme premeniť na relaxačnú pasáž. V časti pasáže na pozemku využívanom organizáciou sa nachádzajú stromy, ktoré oddeľujú sídliskovú časť a vytvárajú na parcele príjemnú tieňovú zónu. Na pozemku plánujeme osadiť malú pochôdznu fontánu na ovlaženie sa počas horúcich letných dní, nasadiť bylinky a doplniť aj hojdačky a pieskovisko pre deti.
Pozemok mesta je strmá 5-metrová stráň, dlhá cca 20 metrov, ktorá úpravou a spojením s naším pozemkom vytvorí zónu, ktorá v tejto lokalite chýba a môže byť pre obyvateľov Banskej Bystrice prospešná.

Pozemok mesta lemuje chodník a parkovisko, je nevyužitý a neobhospodovaný. Bolo by škoda nevyužiť i túto časť, ktorá by dodala nevyužitému priestoru zmysel. Cieľom projektu je spojiť nevyužité s niečím novým, ktoré môže byť spoločensky prospešné a ľahko realizovateľné.

Finančný príspevok mesta chceme využiť na terénne úpravy pozemku mesta, jeho ohradenie živým plotom, jedlý plot z ovocných drevín ako sú maliny, čučoriedky, ríbezle, a egreše, vybudovanie bezbariérového prístupu do relaxačnej pasáže a lavičky, ktoré by dopĺňali relaxačnú pasáž a stali sa súčasťou projektu organizácie a mesta pre prospech občanov.

 

Ako môžem pomôcť?

Uchádzame sa o finančné prostriedky z tzv. participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica. Ide o vyčlenenie časti prostriedkov mesta na občianske projekty. O tieto prostriedky však súťaží množstvo projektov. Podporiť vznik Relax pasáže v Radvani pod záštitou nášho združenia môžete hlasovaním za náš projekt na tejto stránkePredtým je však potrebná registrácia. Týmto hlasom môžete prispieť k ďalšej skvelej aktivite nášho-vášho združenia.

Ďakujeme.

Projektový návrh