Kontaktuj nás:

Facebook ANTIRA

EMAIL

antira@antira.sk

Telefón

+421910932181

Mgr. Ivan Bučko

Sociálno-humanitárny pracovník Slovenského červeného kríža

 

Od roku 2OO1 pracujem s mládežou z marginalizovaného prostredia a so sociálne vylúčenými osobami. Od roku 2016 pracujem ako profesionálny pracovník SČK v pozícii sociálno-humanitárny pracovník, ktorý pomáha ľuďom pri reštarte a opätovným zaradením sa do spoločenského a pracovného života.

Som zakladateľom a súčasne štatutárnym zástupcom OZ-Antira.  Našim cieľom je dosiahnuť v modernej spoločnosti nielen rovnosť šancí bez rozdielu veku, rasy, vierovyznania a národnosti, ale i uvedomenie si slobody a zmyslu života.

Adresa: Pod Cintorínom 5, Banská Bystrica, 97411

Antira

nie je nám to jedno

Kontaktujte nás

OZ Antira

Pod cintorínom 5

97411, Banská Bystrica

+421910932181

antira@antira.sk

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.

SK27 1100 0000 0029 4201 5838

© Copyright 2022 ANTIRA